URDA Nederland heeft ANBI-status verkregen – URDA Netherlands

URDA Nederland heeft ANBI-status verkregen

Op 15 september 2017 verkreeg Stichting URDA ANBI-status in Nederland.

Om een dergelijke status te verkrijgen, moet een organisatie zich voor ten minste 90% inzetten voor het algemeen nut en de nieuwe Nederlandse URDA-organisatie, die in 2016 is opgericht, wil internationale steun bieden aan de vluchtelingen die naar veilige landen komen nadat ze gebieden hebben verlaten die getroffen zijn door politieke conflicten of natuurrampen.

Daarnaast zal URDA Nederland financiële en vrijwillige steun verkrijgen voor het werk van URDA in internationale conflict- en natuurrampgebieden. Tevens werkt het al aan uitbreiding van het internationale netwerk van URDA met de steun van Nederlandse partnerschappen en internationale campagnes vanuit Nederland.

Om een organisatie de ANBI-status te verkrijgen, is er ook een verplichting om alle contactgegevens, het beleid, de financiële gegevens en de huidige activiteiten op een internetadres te publiceren, of om deze informatie beschikbaar te stellen via een publicatieportal, en sinds de oprichting van URDA Nederland heeft de organsiatie details gepubliceerd over de organisatie op de meertalige website (www.urda.nl/en/  en op de Facebook-pagina (www.facebook.com/urda.nl/).

Stichting URDA zal doorgaan met het regelmatig publiceren van nieuwsberichten over haar verschillende programma’s en activiteiten op beide portals en het verkrijgen van de ANBI-status is een van de stappen die de organisatie dit jaar zet om haar werk voor vluchtelingen in conflict- en natuurrampgebieden te blijven verbeteren.