URDA

Remuneration Policy ‘Stichting URDA’

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hun verrichte werkzaamheden.
Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding volgens de regels die de belastingdienst stelt.