Over Ons

Stichting URDA is opgericht in 2016. De oprichters werkten eerder als vrijwilligers voor URDA in Libanon en ze waren zo geïnspireerd door het werk van deze hulporganisatie dat toen zij naar Nederland kwamen ze besloten om een onafhankelijke organisatie op basis van vergelijkbare principes te starten die broodnodige internationale support kan verlenen.
URDA Libanon zelf werd in 2012 in Beiroet opgericht als een gezamenlijke inspanning van meer dan 100 humanitaire commissies en organisaties om de instroom van Syrische vluchtelingen in Libanon te helpen ondersteunen. URDA in Libanon speelt sindsdien een sleutelrol in de ondersteuning van slachtoffers van politieke conflicten, of calamiteiten zoals oorlog of grote natuurrampen. Het doet dit met een verscheidenheid aan nationale programma’s die onderdak, onderwijs en gezondheid bieden.
URDA is sindsdien uitgebreid met zelfstandige centra in Nederland, Spanje, Canada, Turkije en de VS, en het is ook actief in andere internationale gebieden zoals Bangladesh, Haïti, Djibouti, Libanon en Griekenland, waar vluchtelingondersteuning hard
Onze focus ligt in conflictgebieden en Stichting URDA zal ook een internationale rol gaan vervullen. Ten eerste zullen we een positief voorbeeld gaan vormen van de Europese immigranten stroom voor de rest van de wereld. Op deze manier hopen we het internationale begrip voor de situatie van vluchtelingen en de goodwill van de nieuwe gastlanden te bevorderen. Het is onze bedoeling om op deze manier ook een vreedzame relatie te creëren tussen de landen en mensen die hier direct of indirect mee te maken hebben. Als onderdeel van dit proces zijn we ook van plan om een overzichtelijk beeld van de internationale situatie te schetsen. Door een duidelijk overzicht te geven van de opvangcentra die al actief zijn in de getroffen gebieden alsmede van die in de buurlanden, kunnen we de internationale beweging van vluchtelingen gaan helpen verlichten. Het is tevens onze opzet om hetzelfde soort coördinatiesteun die we aan de Nederlandse regering zullen verlenen op internationaal niveau te verlengen aan buitenlandse regeringsinstanties en organisaties.
 

DOELSTELLINGEN


  • Het vormen van een basis in Nederland met een internationale focus.
  • Het vergaren van Nederlandse vrijwilligers om te helpen met het vluchtelingenwerk in conflict- en natuurrampengebieden zoals Bangladesh en Libanon.
  • Vergaren van (financiële) steun van investeerders, hulporganisaties en overheidsorganisaties en een actieve partner en facilitator te worden.
  • Een coördinerende en centrale rol in internationale humanitaire noodhulp en immigratie-ondersteuning.
  • Het organiseren van onderwijs, en mediabewustwording van de benarde situatie van vluchtelingen overal ter wereld, om een duidelijk internationaal beeld van immigratie te creëren.
  • Een consultatiebureau voor organisaties die in het Midden-Oosten willen werken.

ONZE VISIE & MISSIE

Onze belangrijkste stimulans is om alles te doen wat we kunnen ter voorkomen en verlichten van het lijden van degenen die het slachtoffer zijn geworden van politieke conflicten of calamiteiten zoals oorlog of grote natuurrampen. Om dit te doen, willen we de kracht van al onze vrijwilligers en donoren mobiliseren. We vechten elke minuut van elke dag om te voltooien wat we zijn begonnen en om dit daadwerkelijk te bereiken.

MAAK DEEL UIT VAN EEN INSPIRERENDE NIEUWE ONDERNEMING!

Ben je enthousiast over deze nieuwe manier van denken en alle mogelijkheden die we bieden; zodat we samen niet alleen degenen in nood kunnen helpen, maar ook voordelen kunnen creëren voor ons eigen land? We geloven dat er een enorme kracht is in saamhorigheid, en het is ons doel om een facilitator te worden in een proces waarin we allemaal - vrijwilligers, investeerders, hulporganisaties en overheden - een gestroomlijnd immigratieproces kunnen creëren dat alle betrokkenen ten goede komt.

Gelukkig voor jou zijn er verschillende mogelijkheden om met Stichting URDA te kunnen samenwerken.

Alle individuele financiële steun is waardevol, en we zullen ervoor zorgen dat elke Eurocent wordt gebruikt om de situatie te optimaliseren. Omdat we op een transparante manier werken, laten we je graag zien waar de donaties zullen terechtkomen. Bekijk de internationale programma's en fondsenwervende evenementen van URDA die je zou kunnen sponsoren.

Bedrijven kunnen ook investeren in een zeer interessant nieuw platform om mensen in nood te helpen.

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om persoonlijke hulp te verlenen in conflict- en natuurrampgebieden waar URDA actief is, en door dat te doen, zal je veel waardevolle ervaring opdoen op humanitair gebied.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Stuur ons uw e-mail om op de hoogte te blijven.