waarden

VERANTWOORDELIJKHEID

Door onszelf te betrekken in moeilijke situaties nemen wij tevens een grote verantwoordelijkheid. De mensen die we proberen te helpen zijn op veel manieren afhankelijk van ons, en daarnaast creëren we verwachtingen bij het publiek en onze financiers. Dit betekent dat we 100% toewijding moeten hebben om ervoor te zorgen dat we afmaken wat we zijn begonnen.

PROFESSIONALITEIT

Hoe meer verantwoordelijkheid, hoe meer professionaliteit en vaardigheid we moeten tonen in alles wat we doen. Alleen door een hoge kwaliteit aan te houden in alles wat de ondernemen zullen onze doelstellingen en het succes van onze processen, diensten en initiatieven gewaarborgd kunnen worden. Ook een goede voorbereiding met alle organisaties en mensen waarmee we werken moet hierin centraal staan.

TRANSPARANTIE

Tijdens het verzamelen en gebruik van de fondsen die we ontvangen is transparantie essentieel, vooral om het vertrouwen in ons onder onze donateurs te behouden. In alles wat we doen, moet transparantie en helderheid zijn: in onze manier van werken, het kader waarbinnen we moeten functioneren en door welke principes we geleid zijn. Dat geldt voor zowel interne als externe processen.

RESPECT

Het is belangrijk dat er veel wederzijds respect is in onze omgang met de mensen die we proberen te helpen. Dat betekent dat we goed met alle verschillende achtergronden, geloofssystemen en waarden van deze mensen zullen moeten omgaan. Maar het houdt ook in, dat we dit aspect moeten promoten in die delen van de samenleving die onvoldoende kennis hebben van de situatie waarin deze mensen leven.

GELIJKHEID

Zonder gelijkheid zouden er geen mensenrechten zijn. Het bieden van gelijke kansen tussen vrouwen en mannen en tussen mensen met verschillende achtergronden stimuleert de ontwikkeling van de gemeenschappen die we proberen te helpen. Daarbij helpt het ook om onze aandacht beter te concentreren tijdens ons werk aan onze projecten en initiatieven.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Stuur ons uw e-mail om op de hoogte te blijven.