URDA

Net als URDA in Libanon zullen we diverse programma’s op het gebied van o.a. zorg, educatie en integratie, alsmede inzamelingscampagnes gaan organiseren. Net als in Libanon zullen we ervoor zorgen dat nieuwkomers niet alleen in onze samenleving gaan integreren maar dat ze daar ook deel van gaan uitnemen op positieve en actieve wijze!