URDA

ONS VERHAAL

Het werk van de Union of Relief and Development Association (URDA) in Libanon leverde de inspiratie voor onze stichting. Deze organisatie is gevestigd in Beiroet en begon in 2012 als een gezamenlijke inspanning tussen 100 humanitaire commissies en organisaties om het proces van de toestroom van Syrische vluchtelingen in Libanon te ondersteunen. Sindsdien organiseert de stichting programma’s op het gebied van noodhulp, zorg, educatie, psychosociale ondersteuning, ontwikkeling en sponsoring. URDA is ook actief op internationaal niveau en in landen zoals Spanje zijn reeds onafhankelijke programma’s ontworpen die net zo effectief werken als die van de hoofdorganisatie.

Met het verstrijken van de tijd hebben we geconstateerd dat Nederland een potentieel gebied van humanitaire werkzaamheden is en in oktober 2016 werd Stichting URDA in leven geblazen door vrijwilligers die eerder actief waren bij URDA in Libanon. Stichting URDA Lebanon staat geheel los van Stichting URDA Netherlands, maar het heeft dezelfde doelstelling en was dus de drijfveer achter Stichting URDA in Nederland.

WAAR WIJ VOOR STAAN

Wij zijn een liefdadigheidsinstelling in Nederland, opgezet om steun te bieden aan de grote instroom van immigranten die het land binnen komen. Wij van Stichting URDA zijn van mening dat overal in de wereld mensen gewend zijn geraakt aan TV en nieuwsbeelden van zielige asielzoekers die alles verloren hebben in verschrikkelijke omstandigheden. Deze beelden mogen dan niet onwaar zijn, wat ze vaak missen is bijvoorbeeld het feit dat immigranten allerlei zeer waardevolle vaardigheden en ervaring meenemen! Door samen te werken met immigranten, in plaats van ze buiten de samenleving te sluiten, kunnen we ze helpen te integreren. Zo geven we nieuwkomers de kans om een waardevol steentje mee te dragen aan de economie en samenleving van ons land. Het is onze doelstelling om een centrale en actieve rol te gaan vervullen in het integratieproces. Zo kunnen we bijdragen aan een positief beeld voor de rest van de wereld van de nationale en internationale bewegingen van immigranten.

WAT WE DOEN

Het internationale integratieproces verloopt chaotisch in Europa zowel als in Nederland en het is onze opzet om dit proces te verbeteren en vergemakkelijken. We zullen dit doen mede dankzij samenwerking met de gastlanden en relevante instellingen en organisaties. Net als in Libanon, waar we onze inspiratie van verkregen om onze instelling te beginnen, zullen we een aantal programma’s organiseren op het gebied van zorg, educatie, integratie en andere onderdelen. Net zoals in Libanon zullen we nieuwkomers bijstaan om actief deel uit te gaan maken van onze samenleving. URDA zal ook een internationale rol gaan vervullen en een belangrijke speler gaan worden in de wereld van mensenhulp en immigratie in heel Europa.

MAAK DEEL UIT VAN EEN INSPIRERENDE NIEUWE ONDERNEMING!

Ben jij net zo geïnspireerd door onze nieuwe manier van denken en aanpak en van de succesvolle integratie mogelijkheden die hierdoor ontstaan? Wij geloven in de kracht van samenhorigheid en het is onze intentie om een facilitator te worden in een proces waar we allemaal in kunnen meespelen: Vrijwilligers, investeerders, hulporganisaties, en regeringsinstanties. Samen kunnen we ervoor zorgen dat immigranten het steuntje in de rug kunnen krijgen wat ze nodig hebben om zichzelf op de rit te zetten en een positieve bijdrage aan ons land kunnen brengen, allemaal in een gestroomlijnd immigratieproces.

Gelukkig zijn er verschillende manieren waarop u met ons kan samenwerken!

Wij zouden uw financiële steun uiteraard erg goed kunnen gebruiken en u kunt ervan uitgaan dat we ervoor zullen zorgen dat elke cent gebruikt wordt om de situatie te optimaliseren. Aangezien we op transparante wijze werken, kunnen wij u laten zien waar uw geld direct naartoe gaat. Neem ook een kijkje op deze site naar het soort programma’s en fondsenwervende evenementen u zou kunnen sponsoren. U zou natuurlijk ook met ons kunnen samenwerken op vrijwilligersbasis!

Voor bedrijven zijn er ook interessante investeringsmogelijkheden in een zeer spannend nieuw platform om mensen in nood te helpen.

ONTMOET ONS TEAM

Voorzitter
Penningmeester

ONZE VISIE & MISSIE

Onze belangrijkste stimulans is al het mogelijke te doen om het leed te verzachten van diegenen die getroffen zijn door conflicten dan wel calamiteiten, zoals een oorlog of natuurramp. Om dit te bewerkstelligen is het onze bedoeling om de kracht van de vrijwilligers en donateurs te verenigen en mobiliseren. Ook zullen we fondsenwervende campagnes organiseren. Samen zullen wij iedere minuut van iedere dag vechten om af te maken wat we zijn begonnen.

Internationaal
Onze focus ligt in conflictgebieden en Stichting URDA zal ook een internationale rol gaan vervullen. Ten eerste zullen we een positief voorbeeld gaan vormen van de Europese immigranten stroom voor de rest van de wereld. Op deze manier hopen we het internationale begrip voor de situatie van vluchtelingen en de goodwill van de nieuwe gastlanden te bevorderen. Het is onze bedoeling om op deze manier ook een vreedzame relatie te creëren tussen de landen en mensen die hier direct of indirect mee te maken hebben. Als onderdeel van dit proces zijn we ook van plan om een overzichtelijk beeld van de internationale situatie te schetsen. Door een duidelijk overzicht te geven van de opvangcentra die al actief zijn in de getroffen gebieden alsmede van die in de buurlanden, kunnen we de internationale beweging van vluchtelingen gaan helpen verlichten. Het is tevens onze opzet om hetzelfde soort coördinatiesteun die we aan de Nederlandse regering zullen verlenen op internationaal niveau te verlengen aan buitenlandse regeringsinstanties en organisaties.

DOELSTELLINGEN

Korte termijn

  • Het vormen van een professioneel team van vrijwilligers die het integratieproces zowel als onze algehele missie zullen ondersteunen
  • Mensen die op de vlucht zijn uit door oorlog verscheurde thuislanden or andere conflictgebieden en gevaarlijke zones komen aan met een verscheidenheid aan persoonlijke en professionele achtergronden. Wij zullen voor optimalisatie zorgen van de talenten, vaardigheden en ervaringen die ieder persoon met zich brengt. Zo zullen de asielzoekers een effectieve bijdrage kunnen gaan leveren aan de nieuwe cultuur waarin ze hun nieuwe leven gaan beginnen.
  • Het ontwikkelen van een methode die de communicatie tussen de asielzoekers en integratieorganisaties zal verbeteren.
  • Het vormen van Nederlandse teams die immigranten ondersteunen in Nederland en uiteindelijke ook in de rest van de wereld waar dit nodig is.

Lange termijn

  • Wat momenteel ontbreekt in de wereld is een duidelijk voorbeeld van een structurele, effectieve en efficiënte organisatie van humanitaire actie. Het is ons streven om een realistische weergave naar buiten te brengen van immigranten in Europa.
  • Het is ook onze intentie dat Europese media en regeringen die naar oplossingen zoeken voor de instroom van nieuwe immigranten, Stichting URDA als eerste aanspreekpunt gaan beschouwen.
  • Dankzij het bewerkstelligen van onze doelen, initiatieven en projecten zullen wij langzaam maar zeker het vertrouwen in onze organisatie gaan opwekken bij Europese regeringen en internationale organisaties die in Europa werkzaam zijn op het humanitair gebied. Als gevolg zullen wij in het hele proces een centrale, coördinerende rol gaan vervullen.
  • Het opzetten van een groot systeem waarmee we vanuit ons kantoor werkloze immigranten kunnen coördineren.
  • Uiteindelijk streven wij ernaar om samen met onze internationale partnerstichtingen actieve partners te worden in de ondersteuning van vluchtelingen in nood over de hele wereld.