Wat we doen – URDA Netherlands

Onze Programma's

Onze Begunstigden

Wij zorgen ervoor dat alle individuen een waardevol rol hebben binnen hun gemeenschap en zelf hun eigen levenspad kunnen kiezen. We werken met de meest kansarme mensen en we moedigen de rest van de wereld aan hetzelfde te doen. We hebben zicht op al onze projecten en zorgen ervoor dat deze aan de hoogste eisen voldoen.

Basisbehoeften

Water, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg zijn de basisbehoeften van ieder mens. Door voor schoon water en een gezonde omgeving te zorgen, voorkomen we dat ziektes zich snel door de volle kampen verspreiden. Ook zorgt het voor een goede infrastructuur in de kampen, schuilplaatsen en huizen.

Mentale Behoeften

Dit programma helpt vluchtelingen bij het verwerken van trauma’s die zij in oorlogsgebieden hebben opgelopen. Omdat de vluchtelingen populatie voor de helft uit vrouwen en kinderen bestaat, vinden we onderwijs voor deze kinderen heel erg belangrijk. We zien dit als een investering in de toekomstige generaties. Ook bieden we verschillende programma’s om vrouwen te ondersteunen. Door vrouwen te empoweren, helpen we mee aan de opbouw van hun land van herkomst.

Behoeften Aan Zelfontwikkeling

Dit programma heeft als doel de vluchtelingen compleet onafhankelijk te maken van donaties en noodhulp. We geven hen zelfvertrouwen en leren hen vaardigheden, waardoor ze hun eigen gemeenschap kunnen helpen en later ook hun thuisland kunnen opbouwen.

  • Onderwijsprogramma
De kritieke toestand in Syrië duurt inmiddels al acht jaar en er lijkt nog geen einde aan te komen. Dit zorgt ervoor dat duizenden kinderen niet naar school gaan. Ongeveer 71% van de kinderen uit Syrië kunnen geen toegang krijgen tot onderwijs in Libanon. Door de afwezigheid van onderwijs verliest Syrië een generatie die uiteindelijk verantwoordelijk zal zijn voor het opbouwen van het land. Wij vinden het daarom belangrijk dat deze kinderen toegang krijgen tot onderwijs.
 
Werkgebied:
1. Wij bieden basis lezen- en schrijven cursussen. 
2. We sponsoren vluchtelingen-studenten om hun universiteits- en privé-collegegeld te betalen, naast onderwijs gerelateerde kosten.
  • Beschermingsprogramma

Tijdens oorlogen kunnen vluchtelingen erg kwetsbaar zijn. Daarom is het belangrijk dat zij dringende en zorgvuldige bescherming krijgen. Ons beschermingsprogramma richt zich op het ondersteunen en begeleiden van kinderen door gespecialiseerde psychosociale hulp en het bieden van gesponsord onderwijs.

Dit programma richt zich ook op vrouwen door hen adequate gezondheidszorg te bieden, educatie, fatsoenlijk werk en volledige deelname bij besluitvorming. Dit programma waarborgt dat vrouwen volledige controle hebben over hun leven.

Werkgebied:
Het bieden van psychosociale hulp voor kinderen.
Het bieden van trainingsprogramma’s voor vrouwen.
Het bieden van informatie over gezinsplanning, vrouwelijke hygiëne, vrouwenrechten en hoe om te gaan met geweld.

  • Ontwikkelingsprogramma

We creëren zelfvoorzienende en onafhankelijke gemeenschappen door economische capaciteiten en middelen te bieden. Op deze manier veranderen we de status van de vluchteling van hulpeloos naar actief. Op deze manier kunnen zij direct bijdragen aan hun omgeving en uiteindelijk ook aan de opbouw van hun thuisland.