Wie wij zijn – URDA Netherlands

Visie

Wij willen een verandering teweeg brengen voor alle vluchtelingen wereldwijd door het ondersteunen en ontwikkelen van levensonderhoud en capaciteiten. Wij willen dat deze kwetsbare mensen weer actief kunnen bijdragen, zowel aan hun huidige gemeenschap in de kampen, als aan hun thuisland.

Missie

In een wereld waarin armoede en onrecht voor veel mensen de dagelijkse gang van zaken is, willen wij de rechten van deze mensen beschermen en verdedigen door betere omstandigheden en kansen te creëren, zodat zij weer een waardig leven kunnen leiden. We richten ons hierbij op vluchtelingen en mensen die het slachtoffer zijn van gewapende conflicten en natuurrampen. Wij helpen iedereen ongeacht ras, geslacht, afkomst, religie of leeftijd.

Motivatie

“Ik wil mijn leven terug”, vertelt ze. “Ik wil niet meer nutteloos zijn”, zei de jongeman. “Ik word verdrietig als ik andere kinderen naar school zie gaan elke ochtend en ik kan dat niet”, vertelt het kind. Dit en nog vele anderen wensen, motiveert ons om deze mensen in nood te helpen.

Bij een grote verantwoordelijkheid en hoge verwachtingen is professionaliteit van belang. Voorbereiding van onze projecten en activiteiten, de efficiëntie van onze processen en de kwaliteit van onze service worden op professionele wijze aangepakt. Dit zorgt ervoor dat wij echt onze doelen kunnen behalen.

Bij het verzamelen en toewijzen van de hulpmiddelen die we gebruiken, is transparantie erg belangrijk. Dit zorgt voor vertrouwen in ons werk. De manier waarop wij te werk gaan, is daarom zichtbaar en transparant, zowel intern als extern.

We creëren gelijke kansen voor iedereen, ongeacht hun afkomst, geslacht, ras, leeftijd of geloofsovertuiging.

Omdat we betrokken zijn bij kritieke situaties vinden we een grote verantwoordelijkheid erg belangrijk. We creëren verwachtingen bij de mensen die wij helpen, onze donateurs en het publiek. We staan er daarom altijd open voor om iedereen te ontmoeten.

Respect is cruciaal bij het benaderen van mensen in een noodsituatie. Wij respecteren altijd iedereen zijn eigen geloof en waarden. Ook helpen we bij de bewustwording van iemands situatie en we promoten respect voor diversiteit binnen onze gemeenschap. Ook betrekken we de mensen die wij helpen bij het maken van beslissingen, houden we rekening met wat zij nodig hebben en waar hun interesses liggen en kijken we naar hun ontwikkelingsmogelijkheden.

Bestuur

Thomas Der Bedrosian
Voorzitter

Ava Krikorian

Penningmeester

Dicle Aygur
Secretaris