Oktober 2019 – URDA Netherlands

URDA Nederland wordt lid van Partin

Op januari 2018 is Stichting URDA Nederland lid geworden van Partin  Partin is een Nederlandse brancheorganisatie die de belangen van private initiatieven (PI) vertegenwoordigt en behartigt tijdens discussies over ontwikkelingssamenwerking. Door PI’s een stem te geven, kunnen hun belangen in aanmerking worden genomen wanneer belangrijke beslissingen worden genomen op ontwikkelingsgebieden. Een ander doel van Partin is … Read more

URDA Nederland heeft ANBI-status verkregen

Op 15 september 2017 verkreeg Stichting URDA ANBI-status in Nederland. Om een dergelijke status te verkrijgen, moet een organisatie zich voor ten minste 90% inzetten voor het algemeen nut en de nieuwe Nederlandse URDA-organisatie, die in 2016 is opgericht, wil internationale steun bieden aan de vluchtelingen die naar veilige landen komen nadat ze gebieden hebben … Read more