URDA Nederland wordt lid van Partin – URDA Netherlands

URDA Nederland wordt lid van Partin

Op januari 2018 is Stichting URDA Nederland lid geworden van Partin 

Partin is een Nederlandse brancheorganisatie die de belangen van private initiatieven (PI) vertegenwoordigt en behartigt tijdens discussies over ontwikkelingssamenwerking. Door PI’s een stem te geven, kunnen hun belangen in aanmerking worden genomen wanneer belangrijke beslissingen worden genomen op ontwikkelingsgebieden. Een ander doel van Partin is het delen van kennis en het bevorderen van duurzaamheid, bijvoorbeeld door het delen van ervaringen.

URDA heeft gewerkt aan oplossingen voor de complexe internationale problemen met betrekking tot de opvang en ondersteuning van vluchtelingen overal ter wereld, en door een Partin-lid te worden, URDA Nederland van plan om zijn belangen op optimale manier te laten vertegenwoordigen tijdens nationale ontwikkelingen op het gebied van hulpverlening en vluchtelingenhulp.

Stichting URDA is opgericht om Nederlandse financiële en menselijke steun te verlenen aan het werk van URDA in internationale conflict- en natuurrampengebieden. Vanuit Nederland wil URDA een centrale en actieve rol gaan spelen op gebied van immigratie in de wereld.

In Nederland zijn er een groeiend aantal PI’s actief, initiatieven die worden uitgevoerd door vrijwillige gepassioneerde burgers, en volgens onderzoek door NCDO (een Nederlandse organisatie die advies geeft over duurzame mondiale ontwikkeling, zie www.ncdo.nl/sites/default/ files / 46_onderzoekspublicatie.pdf ) zijn PI’s erkend als een essentieel onderdeel van het ontwikkelingssamenwerkingssysteem.